logo iSHARE
2020/03/23

iSHARE: onafhankelijk, transparant en zonder winstoogmerk

iSHARE is ontwikkeld voor en door de logistieke sector. Dat betekent dat organisaties zelf - met hulp van de Nederlandse overheid – de afspraken voor uniforme, eenvoudige en gecontroleerde toegang tot data, hebben opgesteld en beproefd in de praktijk. Ook de verdere ontwikkeling van iSHARE ligt in handen van de logistieke sector zelf. Sinds medio 2019 valt het afsprakenstelstel onder de verantwoordelijkheid van de Stichting iSHARE. De participatie van de logistieke sector is geborgd in de governance van de stichting. Graag lichten we deze toe.

De Stichting iSHARE werkt onafhankelijk, transparant en zonder winstoogmerk. De stichting ziet onder andere toe op de naleving van de afspraken, beheert de processen die horen bij de toetreding en faciliteert verdere verbeteringen van het stelsel. 

Executive Board

De Executive Board (EB) is het hoogste orgaan binnen de governance van de Stichtin iSHARE. De EB is verantwoordelijk voor de werkzaamheden en het functioneren van de Stichting iSHARE en het iSHARE-afsprakenstelsel. De EB wordt gevormd door Gerard van der Hoeven, directeur van de Stichting iSHARE en staat onder toezicht van de Supervisory Board of Raad van Toezicht (RvT).

Supervisory Board

De Supervisory Board of Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van de stichting. De RvT bestaat uit 

  • Joris Al, Consultant Alterego Consult BV en voorzitter van project 'Review Teams' voor Rijkswaterstaat
  • Frits Bisschop, Managing Director Districon
  • Ries Bode, Managing Partner Digital Governance Advisory

Council of Participants

Ook is er een Council of Participants (CoP) die bestaat uit partijen die iSHARE implementeren. De CoP-leden komen minimaal één keer per kwartaal bijeen, adviseren de Stichting en benoemen de leden van de Supervisory Board. De huidige CoP bestaat uit de volgende partijen: Cargonaut, DXC Technology, ECS International, Hutchison Ports ECT Rotterdam, Expertum, Globis Software, ICT Group, INNOPAY, InnoTractor, Jorr-IT Solutions, Poort8, Portbase, Rijkswaterstaat, Rojo Consultancy, Secure Logistics, Seeburger, Simply Deliver, Teroco, Transfollow en UC Group. 

Change Advisory Board

De derde loot aan de governance-boom is de Change Advisory Board (CAB) die de stichting inhoudelijk adviseert over de doorontwikkeling van het afsprakenstelsel. De CAB staat open voor iedere organisatie uit de logistiek. De vergaderingen van de CAB worden altijd aangekondigd op onze website. Wilt u daarbij aanwezig zijn of heeft u input voor de agenda van de CAB, neemt u dan contact met ons op.

Meer weten over de governance structuur van iSHARE? Ga naar het governance framework.

Bekijk hier de statuten van de Stichting iSHARE.