Data Sharing Coalition
2020/02/20

Data Sharing Coalition, ter bevordering van cross-sectoraal data delen, officieel van start

De Data Sharing Coalition is deze maand officieel van start gegaan. iSHARE is één van de inmiddels 18 aangesloten partijen van de coalitie. De Data Sharing Coalition, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), heeft als doel om concrete afspraken te maken om data delen tussen verschillende sectoren makkelijker te maken. 

De Data Sharing Coalition komt voort uit een onderzoek dat in 2018 in opdracht van het ministerie van EZK is uitgevoerd. In dit onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden om datadeling te bevorderen in het mkb . Uit dit onderzoek bleek onder andere dat bedrijven behoefte hebben aan meer mogelijkheden om data met elkaar te delen.

EZK heeft het initiatief genomen om geïnteresseerde datadeelinitiatieven, brancheverenigingen, bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar te brengen, zodat zij de Data Sharing Coalition kunnen vormen. EZK is geen onderdeel van de coalitie, maar werkt vooral faciliterend door partijen samen te brengen en te ondersteunen.

Deelnemende partijen

Naast iSHARE nemen de volgende partijen deel aan de coalitie: Equinix, FOCWA, GoFAIR Foundation, HDN, IDSA, KPN, MedMij, Netbeheer Nederland, NL AI Coalitie, SBR Nexus, SURF, Sustainable Rescue, Techniek Nederland, Thuiswinkel.org, UvAVerbond van Verzekeraars en Visma Connect.

Gerard van der Hoeven, directeur van de Stichting iSHARE vertegenwoordigt iSHARE in de coalitie. 

Voor meer informatie, ga naar de website van Nederland Digitaal.