CAB meeting
17 september 2019 l Visma Connect, Den Haag

CAB-meeting

De eerstvolgende meeting van de Change Advisory Board (CAB) staat gepland op 17 september 2019. Deze vindt plaats bij Visma Connect in Den Haag. De CAB bestaat uit medewerkers van organisaties die co-creatiepartner en/of launching customer zijn van iSHARE. Zij komen regelmatig bijeen om voorgestelde veranderingen in het afsprakenstelsel te bespreken en de Beheerorganisatie hierover te adviseren.

De CAB-meeting vormt een vast onderdeel van de roll-out van het iSHARE afsprakenstelsel en zorgt ervoor dat voorgenomen changes volgens een gestructureerd proces worden doorgevoerd met minimale impact voor de deelnemers. 

Heeft u suggesties ter verbetering van het iSHARE afsprakenstelsel of wilt u zelf deelnemen aan de CAB-meeting? Laat 't ons dan weten. Stuurt u ons dan een email.