iSHARE Tech-celerator

Innovatie door gewoon doen!

Het jaarcongres van de Topsector Logistiek dat op 16 april a.s. plaatsvindt in stadion De Kuip in Rotterdam, draagt dit jaar het thema 'Implementatie van Innovatie: geen woorden maar daden'. Een mooie aanleiding om tijdens het congres een iSHARE Tech-celerator te organiseren.

Wie doen er mee?

Developers van verschillende logistieke partijen werken tijdens de iSHARE Tech-celerator aan het implementeren van de technische specificaties van het afsprakenstelsel in hun software.

Uitdagingen van deelnemende organisaties

De Tech-celerator staat in het teken van het oplossen van logistieke uitdagingen met iSHARE. Die uitdagingen beslaan een breed spectrum aan onderwerpen:

  1. het verkrijgen van zekerheid over de identiteit van een transporteur en de rechten die hij heeft om een vracht op te halen.

  2. het herbruikbaar maken van inlogmiddelen in verschillende systemen.

  3. het regelen van veilige levering van boodschappen en pakketjes in de last mile, zelfs wanneer de klant niet thuis is.

  4. het veilig, snel en herbruikbaar registreren van wie wat mag met welke data.

  5. het standaardiseren van identificatie, authenticatie en autorisatie zodat tailor-made koppelingen verleden tijd zijn.

Nieuwsgierig?

Bezoekers kunnen tijdens het jaarcongres de developers aan het werk zien. De Tech-celerator bevindt zich in een 'glazen box' op de tweede verdieping van het stadion.  

In de 'iSHARE Q&A Corner' - ook op de derde verdieping - kunt u terecht met uw vragen over iSHARE en de Tech-celerator. Uiteraard kunt u ook aanwezig zijn bij de presentatie van de resultaten van de Tech-celerator aan het einde van de dag. Voor dat laatste moet u zich wel inschrijven. 

What else?

Naast de Tech-celerator staat iSHARE ook op het programma als onderdeel van de sessie van het Neutraal Logistiek Informatieplatform (NLIP) over het belang van digitale standaarden voor data delen.

Voor meer informatie en inschrijven, ga naar de site van de Topsector Logistiek.