Disclaimer

Mocht u problemen ondervinden op onze website, laat ons dit graag weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen ons uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.ishareworks.org

Gebruik iSHARE-website

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel het iSHARE-project zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Het iSHARE-project garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Het iSHARE-project wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer het iSHARE-project links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.