iTrust
25 februari 2021 l online

i4Trust informatiesessie

De Europese Commissie heeft een duidelijk doel voor ogen met haar Europese Data Strategie, namelijk: Europa leidend maken op het gebied van data delen. "Creating a single market for data will allow it to flow freely within the EU and across sectors for the benefit of businesses, researchers, and public administrations. People, businesses and organizations should be empowered to make better decisions based on insights from non-personal data, which should be available to all."

Het i4Trust-initiatief draagt bij aan de verwezenlijking van de doelen van de Europese Data Strategie. Het initiatief dat door FIWARE, FundingBox en iSHARE wordt uitgevoerd, stelt technologie, coaching en financiële middelen beschikbaar om ondernemers in het MKB te helpen om een veilige omgeving te creëren waarbinnen zij drempelloos data kunnen delen. En dat kan omdat zij automatisch gebruik van software​ die voldoet aan de strenge eisen van het iSHARE-afsprakenstelsel. Daardoor kunnen ze op een effectieve, efficiënte en veilige manier gegevens delen. 

Voorwaarden om mee te doen

Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning van i4Trust moeten MKB-ers een concrete praktijksituatie hebben waarbij er mogelijkheden zijn om data te delen en waarbij minstens drie andere organisaties zijn betrokken. Gezamenlijk doen zij mee aan een i4Trust-project.

i4Trust is in oktober 2020 gestart en duurt circa 3 jaar. In totaal is er een bedrag van 3,2 miljoen EURO beschikbaar om 150 MKB-bedrijven te ondersteunen. Het selectieproces start in het derde kwartaal van 2021.

Wilt u meer weten over i4Trust? Schrijft u zich dan in voor één van de i4Trust informatiesessies die op 25 februari, en 11 maart plaatsvinden. 

Voor meer informatie, download hier de flyer over i4Trust.