conferentie Nederland digitaal
18 -21 maart 2019 l Theater Gooiland, Hilversum

Conferentie Nederland Digitaal

Van 18 tot en met 21 maart 2019 vindt in Theater Gooiland in Hilversum voor de eerste keer de Conferentie Nederland Digitaal plaats. Doel van deze vierdaagse conferentie is dat wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid samen richting geven en oplossingen zoeken voor maatschappelijke en economische uitdagingen in een samenleving en economie die snel digitaliseert.

De Conferentie bestaat uit meerdere met elkaar samenhangende evenementen. Dit zijn onder andere het Smart Industry Jaarevent, ICT.OPEN en een afsluitende digitale dag. Douwe Lycklama, Founding Partner van INNOPAY en iSHARE Lead spreekt tijdens ICT.OPEN over het belang van vertrouwen bij data delen.