CAB meeting
19 februari 2019 l Portbase, Rotterdam

CAB-meeting

De eerstvolgende meeting van de Change Advisory Board (CAB) staat gepland op 19 februari 2019. De CAB bestaat uit medewerkers van organisaties die co-creatiepartner en/of launching customer zijn van iSHARE. Zij komen regelmatig bijeen om voorgestelde veranderingen in het afsprakenstelsel te bespreken en de Beheerorganisatie hierover te adviseren.

De CAB-meeting vormt een vast onderdeel van de roll-out van het iSHARE afsprakenstelsel en zorgt ervoor dat voorgenomen changes volgens een gestructureerd proces worden doorgevoerd met minimale impact voor de deelnemers. 

Heeft u suggesties ter verbetering van het iSHARE afsprakenstelsel of wilt u zelf deelnemen aan de CAB-meeting? Laat 't ons dan weten. Stuurt u ons dan een email.